Naziv družbe:          Agencija Barbara nepremičnine d.o.o.

Sedež družbe:         Peričeva ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija

Elektronski naslov:  info@agencijabarbara.com

Ident. št. za DDV:     SI51216744

Matična številka:      2272288000

Direktor:                   Julia Kaja Hrovat

Agent:                      Barbara Erbeznik


 

Zavarovano imamo odgovornost nepremičninskih posrednikov za škodo, ki jo zavarovanec zaradi strokovne napake povzroči naročniku storitve pri opravljanju registrirane dejavnosti ter zanjo odgovarja na podlagi zakona.

Zavarovalna vsota: 350.000 EUR
Št. police: 0181616079-1

 

 

Nepremičninski posredniki Agencije Barbara d.o.o. imamo pridobljeno Licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posrednika, pridobljeno pri Ministrstvu za okolje in prostor RS.